VÕTA ÜHENDUST     KEEL      ЯЗЫК          

Tööpakkumine - 1

Otsime kunstnikut, kes oskaks teha kivile fotot/dekoratsiooni, kalmistul graveerimist ja ka laos asuvatele kividele graveerimist/töid
Hind sõltub tööst,
Mob - 56995799

Предложение работы - 1

Ищем художника, который может сделать фото/украшение на камне, выгравировать на кладбище, а также выгравировать/обработать камни на складе.
Цена зависит от работы,
Моб - 56995799

Job offer - 1

We are looking for designer who can make photo / decoration on stone , extra letter on cemetery and also hand engraving on stones in
Price will depends on work , 

Mob - 56995799

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Töö pakkumine - 2

Otsime töötajat lattu, tööpakkumise üksikasjad on allpool:

1. Peab tegema liivapritsiga töid kividele. Lisaks pakkimis- ja muud tööd laos.
2. Paigaldama ja teostama töid surnuaias.
3. Kui oled laisk/ei meeldi teha tööd ja esineb probleeme alkoholiga - siis palume mitte kanditeerida tööle.

Töötunnid on 10:00 - 18:00

Kui vastate meie kriteeriumitele, siis miinimum tunnitasu on alates 7€/tunnis.

Mo- 56995799

Job offer - 2

We are looking for employees to work in our warehouse, the details of the job offer are below:

1. Must work on stones with sandblasting (we can teach you). Also manage packing and other work in warehouse.
2. Install and carry out work in the cemetery.
3. If you are lazy / do not like to work and have problems with alcohol - please do not apply for a job.

Opening hours are 10:00 - 18:00

If you meet our criteria, the minimum hourly rate starts at 7€ / hour.

Mob - 56995799

Предложение работы - 2

Ищем сотрудников на склад, подробности предложения работы ниже:

1. Пескоструйные работы. Еще упаковка и другие работы на складе.
2. Установка памятников и другие работы на кладбище
3. Если вы ленивы / не любите работать и имеете проблемы с алкоголем - просьба не устраиваться на работу.

Часы работы: с 10:00 до 18:00.

Если вы соответствуете нашим критериям, минимальная почасовая ставка начинается с 7 евро / час.
Моб - 56995799